โรงเรียนประเสริฐสุข
24/5 ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 038-341-014, 038-357-809, 097-070-2823
คณะผู้บริหาร

นางมานิตา ใจชุ่มชื่น
ผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษา

ดร.สุรชัย ใจชุ่มชื่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.สันติชัย ใจชุ่มชื่น
ผู้จัดการสถานศึกษา

นางเจษฎาพร ใจชุ่มชื่น
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.รุจิรัตน์ ใจชุ่มชื่น
รองผู้จัดการสถานศึกษา