โรงเรียนประเสริฐสุข
24/5 ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 038-341-014, 038-357-809, 097-070-2823
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางมานิตา ใจชุ่มชื่น
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย ใจชุ่มชื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สันติชัย ใจชุ่มชื่น
ตำแหน่ง : ผู้จัดการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางเจษฎาพร ใจชุ่มชื่น
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.รุจิรัตน์ ใจชุ่มชื่น
ตำแหน่ง : รองผู้จัดการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :