โรงเรียนประเสริฐสุข
24/5 ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 038-341-014, 038-357-809, 097-070-2823
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายลูกเสือพักแรมป.4-6 ปีการศึกษา2561
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียนชั้น ป.4-6 ของโรงเรียนประเสริฐสุข จัดขึ้น ณ โรงเรียนประเสริฐสุข ซึ่งประธานของกิจกรรมครั้งนี้ คือ ดร.สุรชัย ใจชุ่มชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น เป็นพลเมืองดี  รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ และได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2562,10:55   อ่าน 754 ครั้ง