โรงเรียนประเสริฐสุข
24/5 ม.6   ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 038-341-014, 097-070-2823
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา2561
   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 ทางโรงเรียนประเสริฐสุขจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 ม.ค  2562  นำโดยนางมานิตา ใจชุ่มชื่น ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน และดร.สุรชัย  ใจชุ่มชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนประเสริฐสุขเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” และในปีนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนของรางวัลต่างๆมากมายให้กับนักเรียน อาทิผู้ปกครอง ห้างร้านต่างๆ และ ธ.กรุงไทยและ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบางพระ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,16:23   อ่าน 219 ครั้ง