โรงเรียนประเสริฐสุข
24/5 ม.6   ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 038-341-014, 097-070-2823
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา2561
กิจกรรมส่งเสริมวันลอยกระทง
วันที่ 22 พ.ย. 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมวันลอยกระทงขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความเป็นมาของประเพณีลอยกระทงที่เป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาของคนไทย รู้จักการใช้ทรัพยากรน้ำทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน และเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำกระทงโดยการใช้วัสดุธรรมชาติเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสุดท้ายได้นำกระทงกลับไปลอยกับผู้ปกครองที่บ้าน
 
 

โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,16:06   อ่าน 131 ครั้ง