โรงเรียนประเสริฐสุข
24/5 ม.6   ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 038-341-014, 097-070-2823
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา2561
สรุปเหรียญรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68
ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2561
ระดับมัธยมศึกษา
เหรียญทอง 18เหรียญ
เหรียญเงิน 15 เหรียญ
เหรียญทองแดง 24 เหรียญ
สรุปจำนวนเหรียญรวมอยู่ในลำดับที่ 13 จากทั้งหมด 38 โรงเรียน
สาระภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม)ม.1-ม.3
 
สาระคณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)ม.1-ม.3
 
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
 
สาระศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
 
สาระภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
 
สาระคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่นขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
 
สาระการงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
สรุปเหรียญรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 (ระดับประถมศึกษา)
ระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
เหรียญทอง 12 เหรียญ
เหรียญเงิน 17 เหรียญ
เหรียญทองแดง 9 เหรียญ
สรุปจำนวนเหรียญรวมอยู่ในลำดับที่ 23
สาระภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
 
สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
 
สาระศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทหญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง ป.1-ป.6
 
สาระคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
 
สาระการงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
 
 
 
 
 

โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,16:00   อ่าน 181 ครั้ง