โรงเรียนประเสริฐสุข
24/5 ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 038-341-014, 038-357-809, 097-070-2823
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 พ.ย. 62 ถึง 22 พ.ย. 62 งานวันวิชาการ 2562

โรงเรียนประเสริฐสุข ฝ่ายวิชาการ
19 พ.ย. 62 ถึง 20 พ.ย. 62 การประเมินผลการเรียน ครั้งที่ 1 (ป.1-ม.3)

ฝ่ายวิชาการ
15 พ.ย. 62 ถึง 30 พ.ย. 62 กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2562

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง

โรงเรียนประเสริฐสุข ฝ่ายกิจการนักเรียน
02 พ.ย. 62 กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

22 พ.ย. 61 กิจกรรมวันลอยกระทง
ร.ร.จัดกิจกรรมลอยกระทง เพืื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของไทย ทราบประวัติความเป็นมาของวันลอยกระทง เรียนรู้การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ
ชุดนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน
20 พ.ย. 61 ถึง 21 พ.ย. 61 กิจกรรมวันวิชาการโรงเรียนประเสริฐสุข ปีการศึกษา 2561
ทางร.ร.จัดกิจกรรมวันวิชาการ โดยมีการแข่งขันทักษะต่างๆ อาทิ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร็ เป็นต้น รวมทั้งมีการแสดงโครงงานของนักเรียนตามสาระการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้งการแสดงผลงานนักเรียนที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 อีกด้วย
ชุดนักเรียน ฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการ
03 พ.ย. 61 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 และการแจกผลการเรียน 1/2561
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2561 และการแจกผลการเรียน 1/2561 เพื่อรับฟังการชี้แจงนโยบายการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2/2561 จากคณะผู้บริหารร.ร.
ประเสริฐสุขแอ๊คติวิตี้โดม ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายวิชาการ