โรงเรียนประเสริฐสุข
24/5 ม.6  ตำบลบางพระ  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
เบอร์โทรศัพท์ 038-341-014, 038-357-809, 097-070-2823
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 4 คน
ชื่อ-นามสกุล : ปิยาพัชร สว่างรัตน์ (แนน)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 7
อีเมล์ : nanpiyapat446@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ธวัชชัย สุขสว่าง (Arm)
ปีที่จบ : 2556   รุ่น : ป6/1รุ่นที่10
อีเมล์ : thawatchaia17@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภวิชญ์ จารัตน์ (ก้อง)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 9
อีเมล์ : jarat730@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : ศุภวิชญ์ จารัตน์ (ก้อง)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 9
อีเมล์ : jarat730@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม